VÅRE PROSJEKTER
Kjentfolk_1
Kjentfolk_2
Kjentfolk_3
Kjentfolk_4

Kjentfolk AS

Kortversjonen:
Design og teknisk implementering av nytt nettsted for å promotere diverse produkter innenfor arrangementer, portefølje og redaksjonelt innhold, samt artist-hjemmesider og event-landingssider. Produsert på WordPress med integrasjoner mot sosiale medier. Nyhetsbrevsløsning på Apsis Newsletter Pro.

Briefen:
Kjentfolk AS hadde et ønske om å oppdatere sitt eksisterende nettsted. Vårt oppdrag ble å levere et komplett nettsted for promotering av Kjentfolk sine produkter og redaksjonelle innhold. Det var viktig for kjentfolk med en ryddig struktur og balanse mellom arrangement og redaksjonelt innholdet. De ønsket også å være helt selvdrevet på publisering og oppdateringer samtidig som løsningen skulle være skalerbar. Det var også et ønske om å knytte tekniske løsninger opp mot sosiale medier, eksisterende artist-hjemmesider og eventløsninger.

Løsningen:
Nettstedet kjører på WordPress CMS, med en del tilpasninger. Blant annet er det skreddersydd løsninger mot arrangement/produkt forespørsler, YouTube og Kjentfolk TV.

Når det gjelder innhold så er det redaksjonelle innholdet presentert i en nettavis layout. Arrangement og produktdelen er presentert i en toppmeny i flere nivåer med en krysslenke-struktur mellom artister og produktene de representerer.

Når det gjelder sosiale medier ble det gjort integrasjoner mot YouTube, Facebook og Twitter i form av Kjentfolk TV, send forespørsel og redaksjonelle nyheter.

På artist-hjemmesidene ble det laget tilpasset design til hver enkelt artist på WordPress CMS hvor artisten selv kan publisere innhold.

Kjentfolk ønsket også en løsning for bruk i arrangementer. Vi satte dermed opp en komplett løsning (design, utvikling og opplæring) med landingssider for deltakerregistrering, oppfølging på E-post og SMS gjennom Apsis Newsletter Pro.

pingbull • all rights reserved • all content is protected by copyright laws • don't steal our stuff