BLOGGARKIV

Kraft til idretten

Det siste året har vi i Pingbull fått æren av å jobbe tett med Kraftinor, et innovativt og offensivt kraftselskap fra Narvik. Vi traff på Kraftinor under høsten 2012, da de presenterte oss for et konsept vi likte godt: Gi pengestøtte til ditt lokale idrettslag for hver kWh strøm du bruker. Kort om konseptet Kraft […]

WordPress Kitchen in Kiev

The 5th of October was an important day in Pingbull´s history, when we organized the very first WordPress conference ever held in Ukraine. “WordPress Kitchen” was arranged in cooperation with WordCamp Central and its representative Konstantin Kovshenin. As Pingbull specializes in WordPress, we felt a need to communicate with other WordPress developers in Ukraine. The […]

Volvat – kommer til en smarttelefon nær deg

I disse dager er vi i produksjon på Volvat Medisinske Senter sitt mobile nettsted. Dette er en prosess som byr på mange spennende utfordringer og små eureka-opplevelser. Når vi lager løsninger for mobil, blir vi tvunget til å prioritere, hardt.  

Slik gikk det med Pingbull i 2011

Det andre driftsåret til Pingbull har vært spennende og vi har fått mange nye kunder og ikke minst 13 nye digitale hoder. Pingbull teller nå 20 dedikerte personer som alle har bidratt med å bygge ett fantastisk miljø, både sosialt og faglig.

pingbull • all rights reserved • all content is protected by copyright laws • don't steal our stuff